Bài kiểm tra dành cho phụ huynh

Tôi thuộc nhóm kiểu mẫu cha mẹ nào? Phương pháp dạy con nào phù hợp với tôi?

Bài kiểm tra cho phụ huynh là bài kiểm tra cho phép các bậc cha mẹ - những người có tác động to lớn trong việc giáo dục và hướng dẫn con cái, đánh giá lại cách nuôi dạy và giáo dục con cái.

Dựa vào ba điểm cần thiết để hướng nghiệp hiệu quả, chẳng hạn như 'thể hiện tầm nhìn tương lai', 'quản lý lối sống' và 'thấu hiểu con cái', người ta chia thành 8 kiểu mẫu cha mẹ. Mỗi kiểu mẫu trình bày điểm mạnh và điểm hạn chế. Bằng cách xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc nuôi dạy và giáo dục con cái thông qua kết quả kiểm tra, có thể phát triển những điểm mạnh, lưu tâm hơn những yếu tố còn hạn chế để làm tài liệu tham khảo quan trọng cho việc giáo dục trẻ.

Tại sao không thử?
Không một phương pháp giáo dục con cái nào là hoàn mỹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn hảo nó bằng cách nhận ra khuyết điểm để cải thiện và phát huy những ưu điểm.
Bài kiểm tra dành cho phụ huynh có thể giúp bạn biết được bản thân thuộc nhóm kiểu mẫu phụ huynh nào, những ưu - nhược điểm cần lưu ý. Một bài kiểm tra miễn phí mang lại bao điều bổ ích dành cho tất cả quý phụ huynh, tại sao chúng ta không thử?

  • Phụ huynh muốn giải đáp thắc mắc kiểu giáo dục con cái của bản thân
  • Phụ huynh muốn biết ưu-nhược trong cách dạy dỗ con cái để cải thiện và khắc phục
  • Phụ huynh muốn dung hòa cách dạy dỗ giáo dục con cái với tính cách và kỹ năng của con khi kết hợp với 1 bài kiểm tra năng khiếu khác của Education Roadmap