ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

A. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Nền tảng đánh giá năng lực thông minh EduMap (gọi tắt là “dịch vụ”). Phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục dưới tên miền chính thức là edumap. Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục, bạn được hiểu là đồng ý và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “điều khoản sử dụng”). Các tính năng hoặc ứng dụng của Chiến Lược Giáo Dục cũng được tính trong điều khoản sử dụng này. Chiến Lược Giáo Dục có quyền hạn điều chỉnh và thay đổi điều khoản sử dụng bằng cách cập nhật thông tin tại trang web edumap.vn . Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất kỳ lúc nào tại đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ.

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.

1. Điều kiện đăng ký dịch vụ

1.1 Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại nơi bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn để chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình hoặc chưa hiểu rõ những điều khoản cũng như pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy vào từng trường hợp theo suy định của pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản này và chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục mà không phân biệt được tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

1.2 Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng EduMap.

1.3 Bạn cần biết rằng Chiến Lược Giáo Dục sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

1.4 Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Chiến Lược Giáo Dục không cam kết chịu bất kỳ thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

1.5 Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản EduMap của bạn. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

1.6 Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng, Chiến Lược Giáo Dục sẽ dừng ngay lập tức các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Chiến Lược Giáo Dục.

1.7 Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng này.

2. Điều khoản chung

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc thương mại của bạn. Chiến Lược Giáo Dục luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả thông tin bất kỳ mà bạn phát tán trực tuyến. Đồng ý với thỏa thuận này, đồng nghĩa với việc bạn nhận thức được những hạn chế nhất định đó của chúng. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với những điều sau đây:

2.1 Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Chiến Lược Giáo Dục.

2.2 Không được chuyển nhượng, cấp phép hoặc bán lại dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ, trừ khi bạn là một đối tác ủy quyền của Chiến Lược Giáo Dục. Đối với trường hợp tự ý chuyển đổi dịch vụ cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của Chiến Lược Giáo Dục là vi phạm hợp đồng và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

2.3 Nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa trong trường hợp:
a) Truyền qua nhiều mạng khác nhau.
b) Thay đổi trong thiết bị và mạng kết nối để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

2.4 Chúng tôi có quyền thẩm định, và xóa bỏ nội dung và tài khoản có chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, hay vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

2.5 Với trường hợp sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác được mua, bán, truyền tải thông qua việc sử dụng EduMap hoặc các sản phẩm không thuộc sở hữu của Chiến Lược Giáo Dục, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay đảm bảo về chất lượng.

2.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chiến Lược Giáo Dục không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả của việc vi phạm các điều khoản sử dụng này, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại website edumap.vn)

3. QUYỀN LỢI CỦA Chiến Lược Giáo Dục

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

3.2 Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3.3 Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3.4 Chiến Lược Giáo Dục không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

3.5 Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

3.6 Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

3.7 Chiến Lược Giáo Dục có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Chiến Lược Giáo Dục sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

4. Giới hạn về trách nhiệm

4.1 Chiến Lược Giáo Dục sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, website, ứng dụng edumap, trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Chiến Lược Giáo Dục.

4.2 Như một điều kiện khi sử dụng website này và dịch vụ, bạn đồng ý rằng Chiến Lược Giáo Dục, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Chiến Lược Giáo Dục sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với website này hay sử dụng các dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục.

4.3 Chiến Lược Giáo Dục sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của bên thứ ba có liên kết với website edumap.vn. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, Chiến Lược Giáo Dục không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Bạn vui lòng tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. Chiến Lược Giáo Dục không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

4.4 Chiến Lược Giáo Dục không đảm bảo rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi. Tuy nhiên Chiến Lược Giáo Dục và các nhân viên của Chiến Lược Giáo Dục cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo website và dịch vụ luôn được sẵn sàng.

4.5 Chiến Lược Giáo Dục không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1 Website edumap.vn, phần mềm EduMap thuộc bản quyền của Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục. Tất cả nội dung tại website thuộc sở hữu của Chiến Lược Giáo Dục. Chiến Lược Giáo Dục cho phép bạn xem, tải về và in nội dung khi:
a) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại.
b) Không chỉnh sửa nội dung.
c) Trích dẫn nguồn từ website theo đúng qui định.

5.2 Nội dung của khách hàng

5.2.1 Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn thông qua dịch vụ của Chiến Lược Giáo Dục đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi.

5.2.2 Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý:
a) Cho phép các người dùng Internet khác xem nội dung website của mình.
b) Cho phép Chiến Lược Giáo Dục hiển thị và lưu trữ nội dung đấy.
c) Chiến Lược Giáo Dục có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

5.2.3 Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng, tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với pháp luật hay không.

5.2.4 Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin:
a) Đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được.
b) Đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi.
c) Thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người.
d) Chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

6. Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Chiến Lược Giáo Dục khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Chiến Lược Giáo Dục để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Chiến Lược Giáo Dục luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Chiến Lược Giáo Dục sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

7. Thanh toán chi phí

Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Chiến Lược Giáo Dục bằng chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên website.
Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký).
Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.

8. Hủy dịch vụ

8.1 Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến địa chỉ email Contact@edumap.vn và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.

8.2 Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên tài khoản của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

8.3 Nếu bạn hủy dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

8.4 Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ EduMap dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

1.1 Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website edumap.vn bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng…Đây là các thông tin mà edumap.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để edumap.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

1.2 Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website edumap.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến người mua;
 • Giao hàng theo địa chỉ mà người mua cung cấp
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Gửi các thông báo mới về mẫu mã sản phẩm cũng như các hoạt động mới đến khách hàng của website edumap.vn
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại edumap.vn
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng
3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa edumap.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với edumap.vn và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục d

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục
 • Địa chỉ: 3.23 Thiên Sơn plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, HCM, VN
 • Email: Contact@edumap.vn - Hotline: +84.28.5411.0899

Nếu khách hàng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng, thì khách hàng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên. Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thông tin cần chỉnh sửa vào email: Contact@edumap.vn

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng về mặt kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin nếu nhận được yêu cầu từ phía người dùng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

6.1 Thông tin cá nhân của khách hàng trên edumap.vn được edumap.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của edumap.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

6.2 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

6.3 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, edumap.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

6.4 Ban quản lý edumap.vn yêu cầu các khách hàng khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý edumap.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

C. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

edumap.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ cung cấp trên https://www.edumap.vn/vn/index.php?language=vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, chúng tôi luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của edumap.vn

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khách hàng khiếu nại về dịch vụ của edumap.vn thực hiện qua

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: Contact@edumap.vn; hoặc
 • Gọi điện đến Hotline +84.28.5411.0899; hoặc
 • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục Căn I2.09 toà nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, edumap.vn sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: edumap.vn có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, dịch vụ để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp edumap.vn đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

edumap.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, mọi thông tin liên quan đến dịch vụ đều được cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm edumap.vn - Khách hàng có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Đôi bên cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

Trong trường hợp dịch vụ phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về edumap.vn, thì edumap.vn sẽ bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

D. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán ("Đối tác cổng thanh toán" ) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại edumap.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

2.1 Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

2.2 Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

2.3 Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

2.4 Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

2.5 Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2.6 Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của edumap.vn áp dụng với Khách hàng:

2.6.1 edumap.vn cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho edumap.vn. edumap.vn không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

2.6.2 Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của edumap.vn. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

2.6.3 Đối với thẻ nội địa (internet banking), edumap.vn chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

2.6.4 edumap.vn cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website edumap.vn

E. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N

edumap.vn mong muốn đem lại một website tin cậy, bảo mật và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận thấy khách hàng truy cập vào website nhưng không phải ai cũng muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi, Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi khách hàng tin tưởng cung cấp thông tin cá nhân bản thân để truy cập và mua sản phẩm của chúng tôi. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website edumap.vn.

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, khi truy cập website edumap.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Mua Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến việc mua các bài đánh giá năng lực của bạn;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người khách hàng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website edumap.vn (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website edumap.vn bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
 • Bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website edumap.vn
 • Từ những nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.
4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của edumap.vn

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website edumap.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: +84.28.5411.0899
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: Contact@edumap.vn

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công ty TNHH Chiến Lược Giáo Dục

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314561951do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/08/2017

Văn phòng hoạt động: P3.23, Tầng 3, Thiên Sơn plaza, 800 Nguyễn Văn Linh phường Tân Phú, quận 7, HCM, VN

10. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 08/08/2017