Đối tác và các đơn vị giáo dục đại lý

Education Roadmap là cơ sở đào tạo năng khiếu, giáo dục hướng nghiệp chuyên nghiệp do Hàn Quốc phát triển và hoạt động nhiều nội dung liên quan đến con đường sự nghiệp

Ngày nay giáo dục hướng nghiệp nói riêng và mảng giáo dục nói chung ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm tích cực thông qua đa dạng hóa các trường học, và những thay đổi trong hệ thống tuyển sinh đại học. Từ đó, ta nhận r rằng, việc xác định sớm năng khiếu nghề nghiệp của học sinh và lập chiến lược thi đầu vào, lập kế hoạch học tập theo lộ trình nghề nghiệp là cần thiết.

Vì thế, các cơ sở giáo dục nên thoát khỏi suy nghĩ truyền thống chỉ thực hiện chức năng truyền đạt kiến thức mà cần phải thiết lập kế hoạch học tập phù hợp mỗi học sinh dựa trên kết quả khách quan để giữ vững tư thế học tập tích cực và đạt được sự cải thiện trong thành tích học tập. Do đó, học sinh và phụ huynh sẽ cảm thấy hài lòng thông qua tư vấn và quản lý dich vụ, cơ quan sẽ dễ nhận ra rằng quản lý học tập trước đây phải được chuyển đổi thành quản lý tổng hợp, kết hợp năng khiếu nghề nghiệp và quản lý học tập để tạo ra sự khác biệt.